Skip to main content

Privacy Verklaring

Wij vinden uw privacy belangrijk. Daarom vertellen wij hieronder graag hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Als u na het lezen van onze privacy verklaring nog vragen heeft, horen wij dat graag.

Wij kunnen, als wij dat nodig vinden of vanwege wijzigingen in regelgeving, deze verklaring aanpassen. De meest actuele versie van de privacy verklaring vindt u altijd op onze website. Wij raden u aan om deze privacy verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van de wijzingen op de hoogte blijft.

Parketwinkel Zevenaar Parketwinkel Zevenaar, gevestigd aan Voltastraat 51, 6902 PT Zevenaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.parketwinkelzevenaar.nl

Voltastraat 51

6902 PT

Zevenaar

T. 0316 342 974

René Eelderink is de Functionaris Gegevensbescherming van Parketwinkel Zevenaar Hij is te bereiken via info@parketwinkelzevenaar.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Parketwinkel Zevenaar verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@parketwinkelzevenaar.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Parketwinkel Zevenaar verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Parketwinkel Zevenaar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Relatiebeheer

Wij krijgen uw naam, adres en contactgegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor de uitvoering van de overeenkomst en bewaren wij niet langer dan noodzakelijk.

Website bezoek en contactformulieren

Wij krijgen de gegevens die u invult in de webformulieren. Deze gebruiken wij om contact met u op te nemen en voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die diensten afneemt van Partycentrum Nijhof maar ook van onze zakelijke contactpersonen.

Wij krijgen de persoonsgegevens in eerste instantie rechtstreeks van u zodra u een dienst afneemt. Ook kan het voorkomen dat wij uw gegevens van derden krijgen, zoals bijvoorbeeld van architecten of vloerenfabrikanten en -importeurs.

Zakelijke contactpersonen verstrekken in de zakelijke relatie persoonsgegevens voor het onderhouden van contact.

Met wie worden uw gegevens gedeeld?

Wij schakelen externe dienstverleners in om ons te helpen met verschillende processen of diensten. Soms hebben zij daar persoonsgegevens voor nodig. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert.

Met alle dienstverleners die wij inschakelen, sluiten wij een overeenkomst waarin wij afspreken wat zij met uw gegevens mogen doen en hoe lang zij die mogen bewaren.

Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Parketwinkel Zevenaar gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij gebruiken de volgende cookies:

Cookie: Hotjar
Naam: _hjIncludedInSample
Functie: Deze sessiecookie is ingesteld om Hotjar te laten weten of die bezoeker is opgenomen in de steekproef die wordt gebruikt voor het genereren van trechters.
Bewaartermijn: 1 jaar
meer info hier: https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information

Cookie: Google Analytics
Naam: _ga
Functie: onderscheiden gebruikers
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Google Analytics
Naam_gat
Functie: onderscheiden gebruikers
Bewaartermijn: 24 uur

Cookie: Google Analytics
Naam_gid
Functie: afronden van verzoeken
Bewaartermijn: 10 minuten

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Parketwinkel Zevenaar en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@parketwinkelzevenaar.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Parketwinkel Zevenaar wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Parketwinkel Zevenaar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@parketwinkelzevenaar.nl